Parkeren niet geïsoleerd

Gietasfalt is bij uitstek geschikt als vloerafwerking voor parkeerdaken. Het asfalt is niet alleen waterdicht en slijtvast, maar bovendien is er geen groot materieel nodig om het materiaal aan te brengen. Gietasfalt kan op geïsoleerde én op niet-geïsoleerde parkeerdaken worden aangebracht.

 

PROJECTEN