content.php

Asfaltreparatie

Reparaties van schades aan asfaltwegen, zoals vorstschade, boorgaten en rafeling kan met gietasfalt worden gerepareerd. Gietasfalt is na korte tijd overrijdbaar, dus korte verkeershinder.