Asfaltreparatie

Reparaties van schades aan asfaltwegen, zoals vorstschade, boorgaten en rafeling kan met gietasfalt worden gerepareerd.

Gietasfalt is na korte tijd overrijdbaar, dus korte verkeershinder.