Asfaltreparatie project

Reparaties schades aan traditionele asfalt, zoals Vorstschade, Boorgaten, Opvangen hoogte verschillen kan met gietasfalt worden gerepareerd.

Het gietasfalt is na korte tijd overrijdbaar, dus weinig verkeershinder.

Speciaal voor deze toepassing heeft SBO BV een “kleine”gietasfalt ketel, dus kostenbesparend.

 

PROJECTEN