Stroefheid

Een gietasfaltvloer is onder bijna alle omstandigheden voldoende stroef en draagt daardoor bij aan gunstige werkomstandigheden. De stroefheid kan worden verhoogd door speciale bewerking of instrooien van het oppervlak. De stroefheid kan uiteraard door sterke vervuiling van het oppervlak nadelig worden beïnvloed.