Slijtvastheid

De slijtvastheid van gietasfalt is groot door het hoge gehalte aan mineralen en door het feit dat de bitumen deze mineralen onder praktisch alle omstandigheden goed bij elkaar blijft houden. De slijtweerstand wordt bepaald met behulp van het slijttoestel van Amsler volgens NEN 2874. De slijtweerstand van gietasfalt bedraagt 2,0/2,3 mm.
De norm voor betontegels is max. 2,5 mm.